HP programmatūras atinstalēšana un atkārtota instalēšana

background image

HP programmatūras atinstalēšana un atkārtota instalēšana

Ja instalācija nav pabeigta, vai ja jūs pievienojāt datoram USB kabeli, pirms tas tika prasīts HP
programmatūras instalācijas ekrānā, iespējams, vajadzēs atinstalēt printera komplektā iekļauto
HP programmatūru un instalēt to atkārtoti. Lai to izdarītu, nepietiek vienkārši izdzēst printera
lietojumprogrammas failus no datora.

Lai atinstalētu no Windows datora:
1.
Datora darbvirsmā noklikšķiniet uz Start (Sākt), izvēlieties Settings (Iestatījumi), noklikšķiniet

uz Control Panel (Vadības panelis) un pēc tam noklikšķiniet uz Add/Remove Programs
(Pievienot/noņemt programmas).
-vai-
Noklikšķiniet uz Start (Sākt), noklikšķiniet uz Control Panel (Vadības panelis) un pēc tam
veiciet dubultklikšķi uz Programs and Features (Programmas un funkcijas).

2. Izvēlieties printera nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Change/Remove (Mainīt/noņemt)

vai Uninstall/Change (Atinstalēt/mainīt).
Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

3. Atvienojiet printeri no datora.
4. Pārstartējiet datoru.

Piezīme. Ir svarīgi pirms datora restartēšanas atvienot printeri. Nesavienojiet printeri ar
datoru, pirms HP programmatūra nav pārinstalēta.

5. Ievietojiet HP programmatūras kompaktdisku datora CD diskdzinī un palaidiet programmu

Setup (Iestatīšana).

6. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Lai atinstalētu no Macintosh datora:
1.
Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Uninstaller (HP atinstalētājs) mapē Hewlett-Packard

(mape Applications (Lietojumprogrammas), kas atrodas cietā diska augšējā līmenī), un pēc
tam noklikšķiniet uz Continue (Turpināt).

2. Pēc uzaicinājuma, ievadiet pareizu administratora vārdu un paroli, un tad noklikšķiniet uz OK

(Labi).

3. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.
4. Kad HP Uninstaller (HP atinstalētājs) ir beidzis darbu, restartējiet datoru.

Pielikums D

212

Tīkla uzstādīšana