Vadlīnijas bezvadu tīkla drošībai

background image

Vadlīnijas bezvadu tīkla drošībai

Šī informācija palīdzēs aizsargāt bezvadu tīklu un bezvadu printeri pret nesankcionētu lietošanu.
Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni www.hp.com/go/wirelessprinting.
Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Pārskats par drošības iestatījumiem

Aparatūras adrešu pievienošana bezvadu maršrutētājam (MAC filtrēšana)

Citas bezvadu drošības vadlīnijas

Pielikums D

208

Tīkla uzstādīšana