Printera pievienošana, izmantojot PIN metodi

background image

Printera pievienošana, izmantojot PIN metodi

1. Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi), pieskarieties Setup (Iestatīšana) un

pēc tam pieskarieties Network (Tīkls).

2. Pieskarieties Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana) un pēc tam izpildiet

ekrānā redzamos norādījumus.

3. Kad tiekat aicināts, pieskarieties PIN. Displejā tiek parādīts WPS PIN.
4. Atveriet bezvadu maršrutētāja vai bezvadu piekļuves punkta konfigurācijas utilītu vai

programmatūru un pēc tam ievadiet WPS PIN.

Piezīme. Lai iegūtu papildinformāciju par konfigurācijas utilītu, skatiet maršrutētājam vai
bezvadu piekļuves punktam pievienoto dokumentāciju.
Pagaidiet apmēram divas minūtes. Ja printera savienojums ir veiksmīgs, bezvadu sakaru
indikators pārtrauc mirgot, bet paliek izgaismots.