Printera iestatīšana, izmantojot WiFi aizsargāto iestatīšanu (WPS)

background image

Printera iestatīšana, izmantojot WiFi aizsargāto iestatīšanu (WPS)

Printera iestatīšana, izmantojot iegulto tīmekļa serveri (EWS)

Piezīme. Ja jūs jau lietojat printeri ar cita veida savienojumu, piemēram, USB savienojumu,
izpildiet sadaļā Savienojuma veida maiņa minētās instrukcijas, lai iestatītu printeri bezvadu
tīklā.

Iestatiet printeri, izmantojot HP printera programmatūru (ieteicams)

Papildus galveno printera funkciju iespējošanai varat izmantot printerim pievienoto HP printera
programmatūru, lai iestatītu bezvadu savienojumu.
Ja jūs jau lietojat printeri ar cita veida savienojumu, piemēram, USB savienojumu, izpildiet sadaļā
Savienojuma veida maiņa minētās instrukcijas, lai iestatītu printeri bezvadu tīklā.

Iestatiet printeri, izmantojot bezvadu tīkla iestatīšanas vedni

Bezvadu sakaru iestatīšana vednis nodrošina vienkāršu veidu, kā printera vadības panelī iestatīt
un pārvaldīt bezvadu savienojumu ar printeri.
1. Printera aparatūras uzstādīšana. Skatiet darba sākšanas rokasgrāmatu vai printera

komplektā iekļauto uzstādīšanas plakātu.

2. Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi), pieskarieties Setup (Iestatīšana) un

pēc tam pieskarieties Network (Tīkls).

3. Pieskarieties Wireless Setup Wizard (Bezvadu uzstādīšanas vednis), pēc tam pieskarieties

OK (Labi).

4. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Piezīme. Ja nevarat atrast bezvadu tīkla nosaukumu (SSID) un bezvadu tīkla paroli (WPA
ieejas frāze, WEP atslēga), skatiet sadaļu Pirms darba sākšanas.

Printera iestatīšana, izmantojot WiFi aizsargāto iestatīšanu (WPS)

Wi-Fi aizsargātā iestatīšana (WPS) ļauj ātri iestatīt printeri bezvadu tīklā bez nepieciešamības
ievadīt bezvadu tīkla nosaukumu (SSID), bezvadu paroli (WPA ieejas frāzi, WEP atslēgu) vai citus
bezvadu iestatījumus.

Piezīme. Iestatiet bezvadu savienojumu, izmantojot WPS, tikai tad, ja jūsu bezvadu tīkls
izmanto WPA datu šifrēšanu. Ja jūsu bezvadu tīkls izmanto WEP vai neizmanto nekādu
šifrēšanu, izmantojiet citu šajā sadaļā minēto metodi, lai iestatītu printeri bezvadu tīklā.

Piezīme. Lai izmantotu WPS, pārliecinieties, vai bezvadu tīkla maršrutētājā vai bezvadu tīkla
piekļuves punktā ir nodrošināts atbalsts WPS. Maršrutētājiem, kas atbalsta WPS, bieži ir

(WPS) poga vai poga ar marķējumu "WPS".

Pielikums D

206

Tīkla uzstādīšana

background image

Varat izmantot vienu no šīm metodēm, lai iestatītu printeri, izmantojot WPS:

Pogas nospiešanas metode. Izmantojiet

(WPS) vai sava maršrutētāja WPS pogu (ja

pieejama).

PIN metode: ievadiet printera ģenerēto PIN maršrutētāja konfigurācijas programmatūrā.