Pirms darba sākšanas

background image

Printeri var iestatīt bezvadu sakaru izmantošanai.
Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Pirms darba sākšanas

Printera iestatīšana bezvadu tīklā

Iestatiet printeri, izmantojot HP printera programmatūru (ieteicams)

Iestatiet printeri, izmantojot bezvadu tīkla iestatīšanas vedni

Printera iestatīšana, izmantojot WiFi aizsargāto iestatīšanu (WPS)

Printera iestatīšana, izmantojot iegulto tīmekļa serveri (EWS)

Savienojuma veida maiņa

Bezvadu savienojuma pārbaude

Vadlīnijas bezvadu tīkla drošībai

Pamatnostādnes traucējumu samazināšanai bezvadu tīklā

Piezīme. Ja rodas problēmas ar printera pievienošanu, skatiet sadaļu Bezvadu problēmu
atrisināšana.

Padoms Lai iegūtu papildinformāciju par printera iestatīšanu un lietošanu, izmantojot
bezvadu savienojumu, apmeklējiet HP Wireless Printing Center vietni (www.hp.com/go/
wirelessprinting).

Pirms darba sākšanas

Pirms sākt bezvadu savienojuma iestatīšanu, pārbaudiet, vai:

Bezvadu tīkls ir iestatīts un darbojas pareizi.

Printeris un dators, kas izmanto printeri, ir vienā un tajā pašā tīklā (apakštīklā).

Printera savienojuma izveides laikā, iespējams, tiksiet aicināts ievadīt bezvadu tīkla nosaukumu
(SSID) un bezvadu savienojuma paroli:

Bezvadu tīkla nosaukums ir nosaukums, kas identificē bezvadu tīklu.

Bezvadu savienojuma parole novērš iespēju citiem pievienoties jūsu bezvadu tīklam bez jūsu
atļaujas. Atkarībā no nepieciešamā drošības līmeņa jūsu bezvadu tīkls var izmantot vai nu
WPA atslēgu, vai WEP ieejas frāzi.

Ja neesat mainījis tīkla nosaukumu vai drošības ieejas atslēgu kopš bezvadu tīkla iestatīšanas,
tos dažreiz var atrast bezvadu maršrutētāja aizmugurē.
Ja nevarat atrast tīkla nosaukumu vai drošības ieejas atslēgu vai nevarat atcerēties šo
informāciju, skatiet datoram vai bezvadu maršrutētājam pievienoto dokumentāciju. Ja vēl joprojām
nevarat atrast šo informāciju, sazinieties ar tīkla administratoru vai personu, kas iestatīja bezvadu
tīklu.

Tīkla uzstādīšana

205

background image

Padoms Ja lietojat datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows, HP nodrošina rīku HP
Home Network Diagnostic Utility (HP mājas tīkla diagnostikas utilīta), kas var palīdzēt izgūt šo
informāciju dažām sistēmām. Lai lietotu šo rīku, apmeklējiet HP Wireless Printing Center
vietni www.hp.com/go/wirelessprinting un pēc tam sadaļā Quick Links (Ātrās saites)
noklikšķiniet uz Network Diagnostic Utility (Tīkla diagnostikas utilīta). (Pašreiz rīks,
iespējams, nav pieejams visās valodās.)