Iestatiet printeri, izmantojot bezvadu tīkla iestatīšanas vedni

background image

Iestatiet printeri, izmantojot bezvadu tīkla iestatīšanas vedni

Bezvadu sakaru iestatīšana vednis nodrošina vienkāršu veidu, kā printera vadības panelī iestatīt
un pārvaldīt bezvadu savienojumu ar printeri.
1. Printera aparatūras uzstādīšana. Skatiet darba sākšanas rokasgrāmatu vai printera

komplektā iekļauto uzstādīšanas plakātu.

2. Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi), pieskarieties Setup (Iestatīšana) un

pēc tam pieskarieties Network (Tīkls).

3. Pieskarieties Wireless Setup Wizard (Bezvadu uzstādīšanas vednis), pēc tam pieskarieties

OK (Labi).

4. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Piezīme. Ja nevarat atrast bezvadu tīkla nosaukumu (SSID) un bezvadu tīkla paroli (WPA
ieejas frāze, WEP atslēga), skatiet sadaļu Pirms darba sākšanas.