Bezvadu savienojuma pārbaude

background image

Bezvadu savienojuma pārbaude

Izdrukājiet bezvadu sakaru pārbaudes lapu, lai iegūtu informāciju par printera bezvadu
savienojumu. Bezvadu sakaru pārbaudes lapā norādīta informācija par printera statusu,
aprīkojuma (MAC) adresi un IP adresi. Ja printeris ir pievienots tīklam, pārbaudes lapā ir redzama
informācija par tīkla iestatījumiem.

Lai drukātu bezvadu tīkla pārbaudes lapu
1.
Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi), pieskarieties Setup (Iestatīšana) un

pēc tam pieskarieties Network (Tīkls).

2. Pieskarieties Wireless Network Test (Bezvadu tīkla pārbaude).