Ķīmiskas vielas

background image

Ķīmiskas vielas

Firma HP ir apņēmusies sniegt klientiem informāciju par ķīmiskām vielām savos izstrādājumos, lai
pielāgotos tādu noteikumu kā REACH (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.
1907/2006)
juridiskajām prasībām. Šī izstrādājuma ķīmiskās informācijas pārskatu var atrast
vietnē: www.hp.com/go/reach