Paziņojums lietotājiem Kalifornijā

background image

Paziņojums lietotājiem Kalifornijā

Atbrīvošanās no akumulatora Taivānā

Paziņojums lietotājiem Kalifornijā

Kopā ar šo produktu piegādātais akumulators var saturēt perhlorātu. Iespējams, jāveic īpaša
apstrāde. Papildinformāciju skatiet šajā vietnē:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Pielikums A

166

Tehniskā informācija