HP ePrint

background image

HP ePrint

Maksimālais e-pasta un pielikumu izmērs: 5 MB

Maksimālais pielikumu skaits: 10

Piezīme. Printera e-pasta adresei jābūt vienīgajai adresei, kas norādīta e-pasta ziņojuma
rindā "To" (Adresāts).

Atbalstītie failu veidi:

PDF

HTML

Standarta teksta failu formāti

Microsoft Word, PowerPoint

Attēlu faili, piemēram, PNG, JPEG, TIFF, GIF, BMP

Piezīme. Ar pakalpojumu HP ePrint, iespējams, var izmantot arī citu veidu failus. Taču HP
nevar garantēt, ka tie pareizi funkcionēs printerī, jo tie nav pilnībā pārbaudīti.