Minimālo piemaļu iestatīšana

background image

Minimālo piemaļu iestatīšana

Portretorientācijā dokumentu piemalēm jābūt vienādām ar šeit norādītajām piemaļu iestatījumu
vērtībām (vai lielākām par tām).

1

2

2

3

4

1

3

4

Apdrukājamie materiāli

(1) Kreisā
piemale

(2) Labā
piemale

(3) Augšējā
piemale

(4) Apakšējā
piemala

Letter, ASV
Legal, ASV
A4
Executive, ASV
Statement, ASV
8,5x13 collas
B5
A5
Kartītes
Pielāgota formāta
apdrukājamie materiāli
Fotopapīrs

3,3 mm
(0,13 collas)

3,3 mm
(0,13 collas)

3,3 mm (0,13
collas)

3,3 mm
(0,13 collu)
Windows un
12 mm
(0,47 collu)
Macintosh un
Linux

Aploksnes

3,3 mm (0,13
collas)

3,3 mm (0,13
collas)

16,5 mm
(0,65 collas)

16,5 mm
(0,65 collas)