Paziņojums lietotājiem Austrālijā par faksa pieslēgšanu

background image

Paziņojums lietotājiem Austrālijā par faksa pieslēgšanu

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line
cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Pielikums A

160

Tehniskā informācija