Pakļaušana radiofrekvenču starojumam

background image

Šajā nodaļā iekļauta normatīvā informācija, kas attiecas uz bezvadu izstrādājumiem:

Pakļaušana radiofrekvenču starojumam