Informācija par tintes kasetnes garantiju

background image

Informācija par tintes kasetnes garantiju

HP kasetnes garantija ir piemērojama, ja produkts ir izmantots tam paredzētajā HP drukas ierīcē.
Garantija neattiecas uz HP tintes produktiem, kas ir atkārtoti uzpildīti, iztukšoti, pārstrādāti,
atjaunoti, nepareizi izmantoti vai bojāti.
Garantijas perioda laikā produkts tiek segts, ja vien HP tinte nav iztērēta un nav sasniegts
garantijas perioda beigu datums. Garantijas beigu datumu GGGG-MM formātā var atrast uz
produkta kā norādīts:

Garantijas informācija

145