Garantijas informācija

background image

Šajā nodaļā iekļautas šādas tēmas:

Garantijas informācija

Printera tehniskie parametri

Normatīvā informācija

Vides aizsardzības produktu uzraudzības programma

Trešās puses licences

Garantijas informācija

Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Hewlett-Packard ierobežotās garantijas paziņojums

Informācija par tintes kasetnes garantiju

Tehniskā informācija

143