Skenēšana datorā

background image

Skenēšana datorā

Skenēšana datorā

Lai skenētu oriģinālu datorā, izmantojot printera vadības paneli

Piezīme. Ja printeris ir pievienots tīklam un jūs skenējat Windows datorā, pirms
skenēšanas vadības panelī ir jāiespējo skenēšana no programmatūras. Datora
darbvirsmā noklikšķiniet uz Start (Sākt), atlasiet Programs (Programmas) vai All
Programs
(Visas programmas), atlasiet sava HP printera mapi un pēc tam atlasiet
opciju savam HP printerim. Veiciet dubultklikšķi uz Scanner Actions (Skenera
darbības), veiciet dubultklikšķi uz Manage Scan to Computer (Pārvaldīt
skenēšanu uz datoru), pēc tam noklikšķiniet uz Enable (Iespējot).

40

Skenēšana

background image

Lai skenētu, izmantojot vadības paneli, izpildiet šādas darbības.
1. Novietojiet oriģinālu ar apdrukāto pusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai arī

automātiskajā dokumentu padevē. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet Oriģināla
novietošana uz skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu
padevē (ADF).

2. Pieskarieties Scan (Skenēt) un tad izvēlieties Computer (Datoru).
3. Ja nepieciešams, veiciet skenēšanas opciju izmaiņas.
4. Pieskarieties Start Scan (Sākt skenēšanu).

Lai skenētu oriģinālu, izmantojot HP skenēšanas programmatūru
1.
Novietojiet oriģinālu ar apdrukāto pusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai arī

automātiskajā dokumentu padevē. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet Oriģināla
novietošana uz skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu
padevē (ADF).

2. Datorā atveriet HP skenēšanas programmatūru:

Sistēmā Windows. Datora darbvirsmā noklikšķiniet uz Start (Sākt), izvēlieties
opciju Programs (Programmas) vai All Programs (Visas programmas),
atlasiet jūsu HP printera mapi un tad izvēlieties HP Scan.

Mac OS X: Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Scan 3 (HP skenēšana 3). Šī
ikona atrodas mapē Hewlett-Packard, kas atrodas mapē Applications
(Lietojumprogrammas) cietā diska augšējā līmenī.

3. Atlasiet ieskenētā attēla saīsni. Veiciet kopēšanas iestatījumu izmaiņas pēc

nepieciešamības.

4. Lai sāktu skenēšanu, noklikšķiniet uz Scan (Skenēt).

Piezīme. Izmantojiet HP programmatūru, lai skenētu dokumentus rediģējamā
tekstā — formātā, kurā var meklēt, kopēt, ielīmēt un rediģēt ieskenētā dokumenta
ietvaros. Izmantojiet šo formātu, lai rediģētu vēstules, avīžu izgriezumus un
daudzus citus dokumentus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Dokumentu skenēšana
rediģējama teksta formātā.