Oriģināla skenēšana

background image

Šajā nodaļā iekļautas šādas tēmas:

Oriģināla skenēšana

Skenēšana, izmantojot funkciju Webscan

Dokumentu skenēšana rediģējama teksta formātā

Oriģināla skenēšana

Šajā nodaļā iekļautas šādas tēmas:

Piezīme. Printerim un datoram ir jābūt savienotiem un ieslēgtiem.

Piezīme. Ja skenējat oriģinālu, izmantojot printera vadības paneli vai datoru ar HP
printera programmatūru, pirms skenēšanas datorā ir jābūt instalētai un jādarbojas
printera komplektā iekļautajai HP programmatūrai. Turklāt Windows datoros pirms
skenēšanas HP programmatūrai ir jādarbojas.

Piezīme. Ja skenējat bezmalu oriģinālu, uzlieciet to uz skenera stikla, nevis
automātiskajā dokumentu padevē.