Lai skenētu dokumentus kā rediģējamu tekstu

background image

Skenējot dokumentus, var izmantot HP programmatūru, lai ieskenētu dokumentus tādā
formātā, kurā ir iespējams meklēt, kopēt, ielīmēt un rediģēt. Tas ļauj rediģēt vēstules,
avīžu izgriezumus un daudzus citus dokumentus.
Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Lai skenētu dokumentus kā rediģējamu tekstu

Norādījumi, lai dokumentus skenētu kā rediģējamu tekstu.

Lai skenētu dokumentus kā rediģējamu tekstu

Lai dokumentus skenētu kā rediģējamu tekstu, izmantojiet šos norādījumus.
Izpildiet jūsu operētājsistēmai paredzētās instrukcijas.

Windows
1.
Novietojiet oriģinālu ar apdrukāto pusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai arī

automātiskajā dokumentu padevē. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet Oriģināla
novietošana uz skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu
padevē (ADF).

2. Datora darbvirsmā noklikšķiniet uz Start (Sākt), izvēlieties opciju Programs

(Programmas) vai All Programs (Visas programmas), atlasiet jūsu HP printera
mapi un tad izvēlieties HP Scan.

3. Izvēlieties rediģējamā teksta veidu, kuru vēlaties izmantot skenēšanai.

Nepieciešams...

Veiciet šādas darbības

Iegūt tikai tekstu bez oriģinālā formatējuma.

Sarakstā atlasiet saīsni Save as Editable
Text (OCR)
(Saglabāt kā rediģējamu tekstu
(OCR), pēc tam atlasiet Text (Teksts) (.txt)
nolaižamajā izvēlnē File Type (Faila tips).

Iegūt tekstu un daļēju oriģināla formatējumu.

Sarakstā atlasiet saīsni Save as Editable
Text (OCR)
(Saglabāt kā rediģējamu tekstu

3. nodaļa

42

Skenēšana

background image

(OCR), pēc tam atlasiet Rich Text (.rtf)
nolaižamajā izvēlnē File Type (Faila tips).
vai
Sarakstā atlasiet saīsni Save as PDF
(Saglabāt kā PDF), pēc tam atlasiet
Searchable PDF (Meklējams PDF) (.pdf)
nolaižamajā izvēlnē File Type (Faila tips).

4. Lai sāktu skenēšanu, noklikšķiniet uz Scan (Skenēt) un izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

Mac OS X
1.
Novietojiet oriģinālu ar apdrukāto pusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai arī

automātiskajā dokumentu padevē. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet Oriģināla
novietošana uz skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu
padevē (ADF).

2. Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Scan 3 (HP skenēšana 3). Šī ikona atrodas

mapē Hewlett-Packard (mape Applications (Lietojumprogrammas), kas atrodas
cietā diska augšējā līmenī).

3. Izvēlnē HP Scan (HP skenēšana) noklikšķiniet uz Preferences.
4. Atlasiet sākotnējo iestatījumu Documents (Dokumenti) uznirstošajā izvēlnē

Presets (Sākotnējie iestatījumi).

5. Lai sāktu skenēšanu, noklikšķiniet uz Scan (Skenēt).
6. Kad skenēšana ir pabeigta, HP skenēšanas rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Save

(Saglabāt).

7. Izvēlieties rediģējamā teksta veidu, kuru vēlaties izmantot skenēšanai.

Nepieciešams...

Veiciet šādas darbības

Iegūt tikai tekstu bez oriģinālā formatējuma.

Atlasiet TXT uznirstošajā izvēlnē Format
(Formāts).

Iegūt tekstu un daļēju oriģināla formatējumu.

Atlasiet RTF vai PDF-Searchable
(Meklējams PDF) uznirstošajā izvēlnē
Format (Formāts).

8. Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt).

Dokumentu skenēšana rediģējama teksta formātā

43