Saturs

background image

Saturs

1 Darba sākšana

Pieejamība..................................................................................................................................9
Ekoloģija...................................................................................................................................10
Printera daļu identificēšana......................................................................................................11

Skats no priekšpuses.........................................................................................................11
Drukas izejmateriālu zona..................................................................................................12
Skats no aizmugures..........................................................................................................12

Printera vadības paneļa lietošana............................................................................................13

Pogu un indikatoru pārskats...............................................................................................13
Vadības paneļa displeja ikonas..........................................................................................14
Printera iestatījumu maiņa..................................................................................................14

Režīma izvēle...............................................................................................................15
Lai izvēlētos citu režīmu...............................................................................................15
Lai mainītu režīma iestatījumus....................................................................................15
Printera iestatījumu maiņa............................................................................................15

Printera modeļa numura atrašana............................................................................................16
HP Digital Solutions..................................................................................................................16

Skenēšana datorā..............................................................................................................16
HP Digital Fax (Fax to PC and Fax to Mac) (Faksa saņemšana PC datorā un Faksa
saņemšana Mac datorā).....................................................................................................16

Apdrukājamo materiālu izvēle..................................................................................................16

Drukas un kopēšanas darbiem ieteicamie papīra veidi......................................................17
Fotogrāfiju drukāšanai ieteicamais papīrs..........................................................................18
Padomi materiālu izvēlei un lietošanai...............................................................................19

Oriģināla novietošana uz skenera stikla...................................................................................20
Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu padevē (ADF)...............................................21
Apdrukājamo materiālu ievietošana.........................................................................................22

Standarta formāta apdrukājamo materiālu ievietošana......................................................22
Aplokšņu ievietošana..........................................................................................................23
Kartīšu un fotopapīra ievietošana.......................................................................................24
Pielāgota formāta apdrukājamo materiālu ievietošana.......................................................24

Printera apkope........................................................................................................................25

Skenera stikla tīrīšana........................................................................................................25
Korpusa tīrīšana.................................................................................................................26
Automātiskās dokumentu padeves tīrīšana........................................................................26

Printera atjaunināšana..............................................................................................................27
Printera izslēgšana...................................................................................................................28

2 Drukāšana

Dokumentu drukāšana.............................................................................................................29

Dokumentu drukāšana (Windows).....................................................................................30
Dokumentu drukāšana (Mac OS X)....................................................................................30

1

background image

Brošūru drukāšana...................................................................................................................31

Brošūru drukāšana (Windows)...........................................................................................31
Brošūru drukāšana (Mac OS X).........................................................................................32

Aplokšņu apdruka.....................................................................................................................32

Aplokšņu apdruka (Windows).............................................................................................33
Aplokšņu apdruka (Mac OS X)...........................................................................................33

Fotoattēlu drukāšana................................................................................................................34

Fotoattēlu drukāšana uz fotopapīra (Windows)..................................................................34
Fotoattēlu drukāšana uz fotopapīra (Mac OS X)................................................................35

Drukāšana uz īpaša un pielāgota formāta papīra.....................................................................36

Drukāšana uz īpaša vai pielāgota formāta papīra (Mac OS X)..........................................36

Bezmalu dokumentu drukāšana...............................................................................................37

Bezmalu dokumentu drukāšana (Windows).......................................................................37
Bezmalu dokumentu drukāšana (Mac OS X).....................................................................38

3 Skenēšana

Oriģināla skenēšana.................................................................................................................40

Skenēšana datorā..............................................................................................................40

Skenēšana, izmantojot funkciju Webscan................................................................................41
Dokumentu skenēšana rediģējama teksta formātā..................................................................42

Lai skenētu dokumentus kā rediģējamu tekstu..................................................................42
Norādījumi, lai dokumentus skenētu kā rediģējamu tekstu................................................44

4 Kopēšana

Dokumentu kopēšana...............................................................................................................45
Kopēšanas iestatījumu mainīšana............................................................................................45

5 Fakss

Faksa sūtīšana.........................................................................................................................47

Standarta faksa sūtīšana....................................................................................................47
Standarta faksa sūtīšana, izmantojot datoru......................................................................48
Faksa manuāla nosūtīšana, izmantojot tālruni...................................................................49
Faksa sūtīšana, izmantojot kontrolēto numura sastādīšanu..............................................50
Faksa sūtīšana no atmiņas.................................................................................................51
Faksa nosūtīšanas ieplānošana noteiktā laikā...................................................................51
Faksa nosūtīšana vairākiem saņēmējiem..........................................................................52
Faksa sūtīšana kļūdu labošanas režīmā............................................................................52

2

background image

Faksa saņemšana....................................................................................................................53

Manuāla faksa saņemšana.................................................................................................53
Faksa dublējumkopijas iestatīšana.....................................................................................54
Saņemto un atmiņā saglabāto faksu pārdrukāšana...........................................................55
Faksa saņemšanas pieprasījums.......................................................................................55
Faksu pāradresācija uz citu numuru...................................................................................56
Saņemto faksu papīra formāta iestatīšana.........................................................................57
Automātiskas samazināšanas iestatīšana ienākošajiem faksiem......................................57
Nevēlamu faksa sūtītāju numuru bloķēšana.......................................................................57

Numuru pievienošana liekfaksu sūtītāju sarakstam.....................................................58
Numuru dzēšana no liekfaksu sūtītāju saraksta...........................................................58
Liekfaksu atskaites drukāšana.....................................................................................59

Faksu saņemšana datorā, izmantojot funkciju HP Digital Fax (Fax to PC (Faksa
saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa saņemšana Mac datorā))..........................59

Prasības opcijām Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to Mac
(Faksa saņemšana Mac datorā)...................................................................................60
Opciju Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa
saņemšana Mac datorā) aktivizēšana..........................................................................60
Opciju Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa
saņemšana Mac datorā) iestatījumu mainīšana...........................................................60

Ātro zvanu ierakstu iestatīšana................................................................................................62

Ātro zvanu ierakstu iestatīšana un mainīšana....................................................................62
Ātro zvanu ierakstu grupu iestatīšana un mainīšana..........................................................63
Ātro zvanu ierakstu dzēšana..............................................................................................64
Ātro zvanu ierakstu saraksta drukāšana............................................................................64

Faksa iestatījumu maiņa...........................................................................................................64

Faksa galvenes konfigurēšana...........................................................................................64
Automātiskā atbildētāja iestatīšana (funkcija Auto answer)...............................................65
Pirms atbildes saņemamo zvana signālu skaita iestatīšana..............................................65
Atbildes zvana signāla maiņa zvanu izšķiršanas funkcijai..................................................66
Numuru izsaukšanas metodes iestatīšana.........................................................................67
Zvana atkārtošanas opciju iestatīšana...............................................................................67
Faksa ātruma iestatīšana...................................................................................................68
Faksa skaņas skaļuma iestatīšana.....................................................................................68

Faksa un ciparu tālruņa aparātu pakalpojumi...........................................................................69
Faksu pārraide, izmantojot interneta protokolu........................................................................69
Atskaišu lietošana.....................................................................................................................70

Faksa nosūtīšanas apstiprinājumu drukāšana...................................................................70
Faksa kļūdu atskaišu drukāšana........................................................................................71
Faksa žurnāla drukāšana un apskate.................................................................................72
Faksa žurnāla notīrīšana....................................................................................................72
Detalizētas informācijas par pēdējo faksa operāciju drukāšana.........................................72
Zvanītāju ID atskaites drukāšana.......................................................................................72
Zvanu vēstures apskatīšana...............................................................................................73

6 Tīmekļa pakalpojumi

Kādi ir tīmekļa pakalpojumi?.....................................................................................................74

HP ePrint............................................................................................................................74
Printera lietojumprogrammas..............................................................................................74

Saturs

3

background image

Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana.............................................................................................75

Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot HP printera programmatūru .......................75
Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot printera vadības paneli...............................75
Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot iegulto tīmekļa serveri.................................76

Tīmekļa pakalpojumu izmantošana..........................................................................................76

HP ePrint............................................................................................................................76

Drukāšana, izmantojot HP ePrint.................................................................................77
Printera e-pasta adreses atrašana...............................................................................77
HP ePrint izslēgšana....................................................................................................77

Printera lietojumprogrammas..............................................................................................78

Printera lietojumprogrammu izmantošana....................................................................78
Printera lietojumprogrammu pārvaldība.......................................................................78
Printera lietojumprogrammu izslēgšana.......................................................................78

Tīmekļa pakalpojumu noņemšana............................................................................................78

7 Darbs ar tintes kasetnēm

Informācija par tintes kasetnēm un drukas galviņu..................................................................79
Tintes aptuvenā līmeņa pārbaude............................................................................................80
Drukāšana ar vienu vai vairākām kasetnēm bez tintes............................................................80
Tintes kasetņu nomaiņa...........................................................................................................81
Drukas izejmateriālu glabāšana...............................................................................................82
Lietojuma informācijas apkopošana.........................................................................................82

8 Problēmu risināšana

HP atbalsts...............................................................................................................................84

Elektroniskā atbalsta iegūšana...........................................................................................85
HP telefoniskais atbalsts....................................................................................................85

Pirms zvanāt.................................................................................................................85
Telefoniskā atbalsta periods.........................................................................................86
Telefoniskā atbalsta numuri..........................................................................................86
Pēc telefoniskā atbalsta perioda...................................................................................88

Vispārīgi padomi un resursi problēmu novēršanai...................................................................88
Printera problēmu risināšana....................................................................................................88

Printeris negaidot izslēdzas ...............................................................................................89
Printeris rada neparastus trokšņus.....................................................................................89
Neizdodas veikt izlīdzināšanu............................................................................................89
Printeris nereaģē (neko nevar izdrukāt) ............................................................................89
Printeris drukā lēni..............................................................................................................90
Lapa ir tukša vai daļēji apdrukāta.......................................................................................91
Lapā kaut kā trūkst vai nav pareizi.....................................................................................92
Nepareizs teksta vai attēlu izvietojums...............................................................................92

Drukas kvalitātes problēmu novēršana....................................................................................93
Papīra padeves problēmu novēršana.....................................................................................101

4

background image

Kopēšanas problēmu novēršana............................................................................................102

No ierīces netiek izvadītas kopijas...................................................................................102
Kopiju lapas ir tukšas........................................................................................................103
Trūkst dokumentu vai tie ir izbalējuši................................................................................103
Tiek samazināts formāts...................................................................................................103
Kopiju kvalitāte ir zema ....................................................................................................104
Ir redzami kopēšanas defekti............................................................................................104
Printeris apdrukā pusi lapas un tad izstumj papīru...........................................................105
Papīra neatbilstība............................................................................................................105

Skenēšanas problēmu novēršana..........................................................................................105

Skeneris nedarbojas.........................................................................................................106
Skenēšana notiek pārāk ilgi..............................................................................................106
Daļa dokumenta netika skenēta vai trūkst teksta.............................................................106
Tekstu nevar rediģēt.........................................................................................................107
Tiek rādīti kļūdu ziņojumi..................................................................................................108
Skenētajiem attēliem ir zema kvalitāte.............................................................................108
Ir redzami skenēšanas defekti..........................................................................................109

Faksa problēmu novēršana....................................................................................................110

Faksa pārbaude ir nesekmīga..........................................................................................110

Problēmu atrisināšana, izmantojot tīmekļa pakalpojumus un HP vietnes .............................125

Problēmu atrisināšana, izmantojot tīmekļa pakalpojumus................................................125
Problēmu atrisināšana, izmantojot HP vietnes.................................................................126

Bezvadu problēmu atrisināšana ............................................................................................126

Galveno bezvadu sakaru problēmu novēršana................................................................126
Citu bezvadu sakaru problēmu novēršana.......................................................................127

1. darbība: pārliecinieties, vai jūsu dators ir pievienots tīklam....................................128
2. darbība: pārliecinieties, vai printeris ir pievienots tīklam........................................129
3. darbība: pārbaudiet, vai ugunsmūra programmatūra nebloķē sakarus..................129
4. darbība: pārliecinieties, vai printeris ir tiešsaistē un gatavs darbam......................130
5. darbība: pārliecinieties, vai printera bezvadu sakaru versija ir iestatīta kā
noklusējuma printera draiveris (tikai Windows)..........................................................131
6. darbība: pārliecinieties, vai dators nav savienots ar tīklu, izmantojot virtuālo
privāto tīklu (VPN).......................................................................................................131
Pēc problēmu atrisināšanas ......................................................................................132

Ugunsmūra programmatūras konfigurēšana darbam ar printeri.............................................132
Printera pārvaldības problēmu novēršana..............................................................................133

Nevar atvērt iegulto tīmekļa serveri..................................................................................133

Uzstādīšanas problēmu novēršana........................................................................................134

Aparatūras uzstādīšanas ieteikumi...................................................................................135
Ieteikumi HP programmatūras instalēšanai .....................................................................135
Tīkla problēmu novēršana................................................................................................136

Printera statusa atskaites skaidrojums...................................................................................137
Tīkla konfigurācijas lapas apraksts ........................................................................................138
Iestrēguša papīra izņemšana.................................................................................................139

Iestrēguša papīra izņemšana...........................................................................................139
Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas.................................................................................142

A Tehniskā informācija

Garantijas informācija.............................................................................................................143

Hewlett-Packard ierobežotās garantijas paziņojums........................................................144
Informācija par tintes kasetnes garantiju..........................................................................145

Saturs

5

background image

Printera tehniskie parametri ...................................................................................................146

Fiziskie parametri..............................................................................................................146
Produkta funkcijas un iespējas.........................................................................................146
Procesora un atmiņas tehniskie parametri.......................................................................147
Sistēmas prasības............................................................................................................147
Tīkla protokolu tehniskie parametri...................................................................................147
Iegultā tīmekļa servera specifikācijas...............................................................................148
Apdrukājamo materiālu specifikācija................................................................................148

Atbalstīto apdrukājamo materiālu tehniskās prasības................................................148
Minimālo piemaļu iestatīšana.....................................................................................152

Drukas tehniskie parametri...............................................................................................152
Kopēšanas tehniskie parametri........................................................................................153
Faksa tehniskie parametri................................................................................................153
Skenēšanas tehniskie parametri......................................................................................153
Tīmekļa pakalpojumu specifikācijas.................................................................................154

HP ePrint....................................................................................................................154
Printera lietojumprogrammas......................................................................................154

HP vietnes specifikācijas..................................................................................................154
Vides tehniskie parametri.................................................................................................154
Elektropadeves tehniskie paramatri.................................................................................154
Akustiskās emisijas tehniskie parametri...........................................................................155

Normatīvā informācija.............................................................................................................156

Normatīvais modeļa numurs.............................................................................................156
ASV Federālās sakaru komisijas (FCC) paziņojums........................................................157
Paziņojums lietotājiem Korejā..........................................................................................157
Paziņojums lietotājiem Japānā par atbilstību VCCI (B klase)...........................................158
Paziņojums lietotājiem Japānā par strāvas vadu.............................................................158
Paziņojums par trokšņu emisiju lietotājiem Vācijā............................................................158
Paziņojums par indikatoriem............................................................................................158
Vācijai paredzēti glancēti perifērijas ierīču korpusi...........................................................158
Paziņojums ASV tālruņu tīkla lietotājiem: ASV Federālās sakaru komisijas (FCC)
prasības............................................................................................................................159
Paziņojums Kanādas tālruņu tīkla lietotājiem...................................................................160
Paziņojums Vācijas tālruņu tīkla lietotājiem......................................................................160
Paziņojums lietotājiem Austrālijā par faksa pieslēgšanu..................................................160
Eiropas Savienības normatīvais paziņojums....................................................................161
Normatīvā informācija bezvadu izstrādājumiem...............................................................162

Pakļaušana radiofrekvenču starojumam....................................................................162
Paziņojums lietotājiem Brazīlijā..................................................................................162
Paziņojums lietotājiem Kanādā..................................................................................162
Paziņojums lietotājiem Taivānā..................................................................................163

6

background image

Vides aizsardzības produktu uzraudzības programma..........................................................164

Papīra izmantošana..........................................................................................................164
Plastmasa.........................................................................................................................164
Materiālu drošības datu lapas..........................................................................................164
Pārstrādes programma.....................................................................................................164
HP strūklprinteru izejvielu pārstrādes programma............................................................164
Nolietotu iekārtu iznīcināšanas noteikumi lietotājiem Eiropas Savienības privātajās
mājsaimniecībās ..............................................................................................................165
Strāvas patēriņš................................................................................................................165
Ķīmiskas vielas.................................................................................................................166
Informācija par akumulatoru.............................................................................................166

Atbrīvošanās no akumulatora Taivānā.......................................................................166
Paziņojums lietotājiem Kalifornijā...............................................................................166

ES akumulatoru direktīva.................................................................................................167
Paziņojumi par atbilstību RoHS direktīvai (tikai Ķīnai).....................................................168
Paziņojumi par atbilstību RoHS direktīvai (tikai Ukrainai)................................................168

Trešās puses licences............................................................................................................169

B HP izejmateriāli un piederumi

Drukas piederumu pasūtīšana internetā.................................................................................177
Izejmateriāli.............................................................................................................................177

Tintes kasetnes................................................................................................................177
HP apdrukājamie materiāli...............................................................................................178

C Faksa papildiestatījumi

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas)......................................................................179

Pareizo faksa iestatījumu atlase mājās un birojā ............................................................180
A variants: atsevišķa faksa līnija (balss zvani netiek saņemti).........................................183
B variants: printera uzstādīšana darbam ar DSL .............................................................183
C variants: printera uzstādīšana darbam ar PBX tālruņu sistēmu vai ISDN līniju ...........185
D variants: fakss ar atšķirīgu zvanu signālu pakalpojumu uz vienas līnijas.....................186
E variants: kopēja balss/faksa līnija..................................................................................187
F variants: kopēja balss/faksa līnija ar balss pastu..........................................................188
G variants: faksa līniju izmanto arī datora modems (balss zvani netiek saņemti)............189

Printera uzstādīšana darbam ar datora iezvanes modemu........................................190
Printera uzstādīšana darbam ar datora DSL/ADSL modemu.....................................191

H variants: balss/faksa līnija kopā ar datora modemu......................................................192

Balss/fakss kopā ar datora iezvanes modemu...........................................................192
Balss/fakss kopā ar datora DSL/ADSL modemu........................................................194

I variants: kopēja balss/faksa līnija ar automātisko atbildētāju.........................................196
J variants: telefona/faksa līnija kopā ar datora modemu un automātisko atbildētāju.......197

Balss/faksa līnija kopā ar datora iezvanes modemu un automātisko atbildētāju........197
Balss/faksa līnija kopā ar datora DSL/ADSL modemu un automātisko atbildētāju....199

K variants: balss/faksa līnija kopā ar datora iezvanes modemu un balss pastu...............201

Seriālā tipa faksa uzstādīšana................................................................................................203
Faksa iestatījumu pārbaude...................................................................................................203

Saturs

7

background image

D Tīkla uzstādīšana

Bezvadu sakaru iestatīšana printerim....................................................................................205

Pirms darba sākšanas......................................................................................................205
Printera iestatīšana bezvadu tīklā....................................................................................206
Iestatiet printeri, izmantojot HP printera programmatūru (ieteicams)...............................206
Iestatiet printeri, izmantojot bezvadu tīkla iestatīšanas vedni...........................................206
Printera iestatīšana, izmantojot WiFi aizsargāto iestatīšanu (WPS)................................206

Printera pievienošana, izmantojot spiedpogas metodi...............................................207
Printera pievienošana, izmantojot PIN metodi............................................................207

Printera iestatīšana, izmantojot iegulto tīmekļa serveri (EWS).........................................207
Savienojuma veida maiņa................................................................................................207
Bezvadu savienojuma pārbaude......................................................................................208
Vadlīnijas bezvadu tīkla drošībai......................................................................................208

Pārskats par drošības iestatījumiem..........................................................................209
Aparatūras adrešu pievienošana bezvadu maršrutētājam (MAC filtrēšana)..............209
Citas bezvadu drošības vadlīnijas..............................................................................209

Pamatnostādnes traucējumu samazināšanai bezvadu tīklā.............................................210

Tīkla pamatiestatījumu mainīšana .........................................................................................210

Tīkla iestatījumu skatīšana un drukāšana........................................................................210
Lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu radio ............................................................................210

Tīkla papildiestatījumu mainīšana..........................................................................................210

Savienojuma ātruma iestatīšana......................................................................................211
Skatīt IP iestatījumus........................................................................................................211
IP iestatījumu maiņa.........................................................................................................211
Atiestatīt tīkla iestatījumus................................................................................................212

HP programmatūras atinstalēšana un atkārtota instalēšana..................................................212

E Printera pārvaldības rīki

Rīklodziņš (Windows).............................................................................................................213
HP Utility (HP utilītprogramma; Mac OS X)............................................................................213
Iegultais tīmekļa serveris........................................................................................................213

Par sīkfailiem....................................................................................................................214
Iegultā tīmekļa servera atvēršana....................................................................................214

Alfabētiskais rādītājs..................................................................................................................223

8