Vispārīgi padomi un resursi problēmu novēršanai

background image

Vispārīgi padomi un resursi problēmu novēršanai

Piezīme. Daudzu turpmāk norādīto darbību veikšanai ir nepieciešama HP
programmatūra. Ja neesat instalējis HP programmatūru, varat to izdarīt, izmantojot
printera komplektācijā iekļauto HP programmatūras kompaktdisku, kā arī varat
lejupielādēt HP programmatūru no HP atbalsta vietnes www.hp.com/go/
customercare. Šajā vietnē sniegta informācija un utilītas, kas var palīdzēt labot
daudzas izplatītas printera problēmas.

Pirms sākt traucējummeklēšanu, veiciet pārbaudi vai turpmāk minētās darbības.

Mēģiniet printeri izslēgt un pēc tam to no jauna ieslēgt.

Ja iestrēgst papīrs, skatiet nodaļu Iestrēguša papīra izņemšana.

Ja rodas jautājumi, kas attiecas uz papīra padevi, piemēram, papīra sašķiebšanos
un papīra izvēli, skatiet sadaļu Papīra padeves problēmu novēršana.

Pogas (Strāvas poga) indikators deg un nemirgo. Pirmoreiz ieslēdzot printeri
pēc tintes kasetņu ievietošanas, tā inicializēšana ilgst aptuveni 9 minūtes.

Strāvas vads un citi kabeļi darbojas, un tie ir cieši piestiprināti pie printera.
Pārliecinieties, vai printerim ir ciešs savienojums ar funkcionējošu maiņstrāvas
kontaktligzdu, un vai printeris ir ieslēgts. Sprieguma prasības skatiet sadaļā
Elektropadeves tehniskie paramatri.

Apdrukājamie materiālie ir pareizi ievietoti ievades teknē un neiestrēgst printerī.

Visas iepakojuma lentes un materiāli ir noņemti.

Printeris ir iestatīts kā pašreizējais vai noklusētais printeris. Operētājsistēmā
Windows ierīci var iestatīt kā noklusēto mapē Printers (Printeri). Operētājsistēmā
Mac OS X iestatiet to kā noklusējuma preferenci, izmantojot Print & Fax (Drukāt
un sūtīt faksu) vai Print & Scan (Drukāt un skenēt) sadaļā System Preferences
(Sistēmas preferences). Plašāku informāciju skatiet sava datora dokumentācijā.

Ja izmantojat datoru, kurā darbojas sistēma Windows, nav izvēlēta iespēja Pause
Printing
(Pauzēt drukāšanu).

Veicot uzdevumu, nav palaists pārāk daudz programmu. Pirms mēģināt veikt
uzdevumu no jauna, aizveriet programmas, kuras nelietojat, vai pārstartējiet datoru.