Tīkla problēmu novēršana

background image

Tīkla problēmu novēršana

Vispārīgo tīkla problēmu novēršana

Ja nevarat instalēt HP programmatūru, pārbaudiet, vai:

Visi datora un printera kabeļu savienojumi ir droši.

Tīkls darbojas, un tīkla centrmezgls, komutators vai maršrutētājs ir ieslēgts.

Datorā, kurā darbojas sistēma Windows, ir aizvērtas vai deaktivizētas visas
lietojumprogrammas, tostarp pretvīrusu programmas, pretspiegošanas
programmas un ugunsmūri.

Pārliecinieties, vai printeris un datori, kas to izmanto, ir uzstādīti vienā
apakštīklā.

Ja instalācijas programma nevar konstatēt printeri, izdrukājiet tīkla
konfigurācijas lapu un manuāli ievadiet IP adresi instalācijas programmā.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Tīkla konfigurācijas lapas apraksts.

Ja izmantojat datoru, kurā darbojas sistēma Windows, pārliecinieties, vai printera
draiverī izveidotie tīkla porti atbilst printera IP adresei:

Izdrukājiet printera tīkla konfigurācijas lapu. Papildinformāciju skatiet sadaļā
Tīkla konfigurācijas lapas apraksts.

Noklikšķiniet uz Start (Sākt) un pēc tam uz Printers (Printeri) vai Printers and
Faxes
(Printeri un faksa aparāti), vai Devices and Printers (Ierīces un
printeri).
-vai-
Noklikšķiniet uz Start (Sākt), Control Panel (Vadības panelis) un pēc tam
veiciet dubultklikšķi uz Printers (Printeri).

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera ikonas, noklikšķiniet uz Properties
(Rekvizīti) un tad noklikšķiniet uz cilnes Ports (Porti).

Atlasiet printera TCP/IP portu un tad noklikšķiniet uz Configure Port
(Konfigurēt portu).

Atrodiet dialoglodziņā norādīto IP adresi un pārliecinieties, vai tā atbilst IP
adresei, kas norādīta tīkla konfigurācijas lapā. Ja IP adreses ir atšķirīgas,
dialoglodziņā mainiet IP adresi, lai tā sakristu ar adresi tīkla konfigurācijas lapā.

Divreiz noklikšķiniet uz OK (Labi), lai saglabātu iestatījumus un aizvērtu
dialoglodziņus.

Lai atiestatītu printera tīkla iestatījumus
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi), pieskarieties Setup (Iestatīšana) un pēc tam

pieskarieties Network (Tīkls). Pieskarieties tad izvēlieties Restore Network
Defaults
(Atjaunot tīkla noklusējuma iestatījumus) un pēc tam pieskarieties Yes
(Jā). Tiek parādīts ziņojums, kurā norādīts, ka tīkla noklusējuma iestatījumi ir
atjaunoti.

2. Pieskarieties (bultiņa pa labi), pieskarieties Setup (Iestatīšana), pieskarieties

Reports (Atskaites) un pēc tam pieskarieties Print Network Configuration Page
(Drukāt tīkla konfigurācijas lapu), lai drukātu tīkla konfigurācijas lapu un
pārliecinātos, vai tīkla iestatījumi ir atiestatīti.

8. nodaļa

136

Problēmu risināšana