Ieteikumi HP programmatūras instalēšanai

background image

Ieteikumi HP programmatūras instalēšanai

Pārbaudiet datorsistēmu

Datorā jādarbojas kādai no atbalstītajām operētājsistēmām. Papildinformāciju
skatiet sadaļā Sistēmas prasības.

Datoram jāatbilst vismaz minimālajām sistēmas prasībām. Papildinformāciju skatiet
sadaļā Sistēmas prasības.

Ja lietojat datoru, kurā darbojas sistēma Windows, pārliecinieties, vai USB draiveri
nav atspējoti līdzeklī Windows Device Manager (Windows ierīču pārvaldnieks).

Ja izmantojat datoru ar operētājsistēmu Windows un dators nevar atrast printeri,
palaidiet atinstalēšanas utilītu (fails utilcccuninstall.bat instalācijas kompaktdiskā),
lai veiktu pilnu printera draivera atinstalēšanu. Restartējiet datoru un pārinstalējiet
printera draiveri.

Pārbaudiet, vai ir viss instalācijai nepieciešamais

Noteikti izmantojiet instalācijas kompaktdisku, kurā ietverta jūsu operētājsistēmai
atbilstošā HP programmatūra.

Pirms HP programmatūras instalēšanas jāaizver visas pārējās programmas.

Ja dators neatpazīst ievadīto CD-ROM diskdziņa ceļu, pārliecinieties, vai esat
norādījis pareizo diskdziņa burtu.

Ja dators neatpazīst CD-ROM diskdzinī ievietoto instalācijas kompaktdisku,
pārbaudiet, vai instalācijas kompaktdisks nav bojāts. Printera draiveri var
lejupielādēt no HP vietnes www.hp.com/go/customercare. Šajā vietnē sniegta
informācija un utilītas, kas var palīdzēt labot daudzas izplatītas printera problēmas.

Uzstādīšanas problēmu novēršana

135

background image

Piezīme. Pēc ikvienas problēmas novēršanas instalācijas programma jāpalaiž
vēlreiz.