Aparatūras uzstādīšanas ieteikumi

background image

Aparatūras uzstādīšanas ieteikumi

Printera pārbaude

Pārbaudiet, vai no printera iekšpuses un ārpuses ir noņemta visa iepakojuma lente
un materiāli.

Pārliecinieties, vai printerī ir ievietots papīrs.

Pārbaudiet, vai nedeg un nemirgo neviens no indikatoriem, izņemot indikatoru
Ready (Gatavs), kuram jādeg. Ja mirgo brīdinājuma indikators, pārbaudiet
paziņojumus printera vadības panelī.

Pārbaudiet aparatūras savienojumus

Visiem izmantotajiem vadiem un kabeļiem jābūt labā darba kārtībā.

Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir kārtīgi pievienots gan ierīcei, gan elektrības
kontaktligzdai, kas darbojas.

Pārbaudiet tintes kasetnes
Pārliecinieties, vai visas tintes kasetnes ir droši ievietotas un izlīdzinātas pareizajos
slotos, kas apzīmēti ar atbilstošu krāsu. Pareizi ievietota tintes kasetne nedrīkst
kustēties, kad tā tiek nedaudz pavilkta uz ārpusi. Printeris nevar darboties, ja visas
tintes kasetnes nav ievietotas.