Uzstādīšanas problēmu novēršana

background image

Uzstādīšanas problēmu novēršana

Ja šīs nodaļas tēmās sniegtie padomi nepalīdz, skatiet nodaļu HP atbalsts, lai saņemtu
informāciju par HP atbalstu.

Padoms Varat apmeklēt HP tiešsaistes atbalsta vietni www.hp.com/go/
customercare, lai iegūtu informāciju un utilītas, kas var palīdzēt labot daudzas
izplatītas printera problēmas.

Aparatūras uzstādīšanas ieteikumi

Ieteikumi HP programmatūras instalēšanai

Tīkla problēmu novēršana

8. nodaļa

134

Problēmu risināšana