Tiek rādīti kļūdu ziņojumi

background image

Tiek rādīti kļūdu ziņojumi

Unable to activate TWAIN source (Nevar aktivizēt TWAIN avotu) vai An error
occurred while acquiring the image
(Iegūstot attēlu, radās kļūda)

Ja iegūstat attēlu no citas ierīces, piemēram, cita skenera, pārliecinieties, vai šī
cita ierīce ir saderīga ar TWAIN standartu. Ierīces, kas nav saderīgas ar
standartu TWAIN, nedarbojas ar printera komplektācijā iekļauto HP
programmatūru.

Ja izmantojat USB savienojumu, pārliecinieties, vai USB ierīces kabelis ir
pievienots pie pareizā porta datora aizmugurē.

Pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizs TWAIN avots. HP programmatūrā varat
pārbaudīt TWAIN avotu, izvēlnē File (Fails) norādot Select Scanner (Izvēlēties
skeneri).

Ievietojiet dokumentu no jauna un palaidiet darbu vēlreiz
Printera vadības panelī pieskarieties OK (Labi) un tad ievietojiet atlikušos
dokumentus automātiskajā dokumentu padevē. Plašāku informāciju skatiet nodaļā
Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu padevē (ADF).