Tekstu nevar rediģēt

background image

Tekstu nevar rediģēt

Pārliecinieties, vai ir instalēts OCR:

Pārliecinieties, vai ir instalēts OCR:
Windows: Datora darbvirsmā noklikšķiniet uz Start (Sākt), atlasiet Programs
(Programmas) vai All Programs (Visas programmas), noklikšķiniet uz HP,
atlasiet printera nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Printer Setup &
Software
(Printera iestatīšana un programmatūra). Noklikšķiniet uz Add More
Software
(Pievienot papildu programmatūru), noklikšķiniet uz Customize
Software Selections
(Pielāgot programmatūras atlases) un pārliecinieties, vai
ir atlasīta opcija OCR.
Mac OS X: Ja esat instalējis HP programmatūru, izmantojot minimālo
instalēšanas opciju, OCR programmatūra, iespējams, nav instalēta. Lai
instalētu šo programmatūru, ievietojiet datorā HP programmatūras
kompaktdisku, veiciet dubultklikšķi uz HP instalēšanas programmas ikonas
programmatūras kompaktdiskā un, kad tiek prasīts, atlasiet opciju HP
Recommended Software
(HP ieteicamā programmatūra).

Skenējot oriģinālu, pārliecinieties, vai programmatūrā ir atlasīts dokumenta tips,
kurš veido rediģējamu tekstu. Ja teksts ir klasificēts kā attēls, tas netiek
pārvērsts tekstā.

Ja izmantojat atsevišķu OCR (optiska rakstzīmju pazīšana) programmu, OCR
programma var būt saistīta ar tekstapstrādes programmu, kas neveic OCR
uzdevumus. Papildinformāciju skatiet dokumentācijā, kas iekļauta OCR
programmā.

Pārliecinieties, vai esat atlasījis OCR valodu, kas atbilst skenējamā dokumenta
valodai. Papildinformāciju skatiet dokumentācijā, kas iekļauta OCR programmā.

Pārbaudiet oriģinālus

Skenējot dokumentus rediģējama teksta formātā no ADF, oriģināli
automātiskajā dokumentu padevē jāievieto ar augšmalu pa priekšu un
apdrukāto pusi uz augšu. Skenējot no skenera stikla, oriģināls ir jāievieto ar
augšmalu pret skenera stikla labo malu. Pārbaudiet arī to, vai dokuments nav
sagriezies. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet Oriģināla novietošana uz
skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu padevē
(ADF).

Programmatūra var neatpazīt tekstu, kas ir pārāk cieši izvietots. Ja, piemēram,
tekstā, ko programmatūra konvertē, trūkst burtu vai tie ir apvienoti, "rn" var
izskatīties pēc "m".

Programmatūras precizitāte ir atkarīga no attēla kvalitātes, teksta lieluma un
oriģināla struktūras, kā arī no skenēšanas kvalitātes. Pārliecinieties, vai
oriģinālam ir laba attēla kvalitāte.

Krāsains fons var likt priekšplānā esošiem attēliem pārāk saplūst.

Skenēšanas problēmu novēršana

107