Skenēšana notiek pārāk ilgi

background image

Skenēšana notiek pārāk ilgi

Pārbaudiet iestatījumus

Ja iestatāt pārāk augstu izšķirtspēju, skenēšana rit ilgāk un tiek izveidoti lielāki
faili. Lai panāktu labus rezultātus, neizmantojiet nevajadzīgi lielu izšķirtspēju.
Varat samazināt izšķirtspēju, lai skenētu ātrāk.

Ja iegūstat attēlu, izmantojot TWAIN draiveri, varat mainīt iestatījumus, lai
oriģināls tiktu skenēts melnbalts. Informāciju skatiet TWAIN programmas
elektroniskajā palīdzībā.

Pārbaudiet printera statusu
Ja pirms skenēšanas mēģinājuma nosūtījāt drukas vai kopēšanas darbu,
skenēšana tiek sākta, kad skeneris nav aizņemts. Taču drukāšanas un skenēšanas
procesi izmanto daļu atmiņas, un tas nozīmē, ka skenēšana var notikt lēnāk.