Skeneris nedarbojas

background image

Skeneris nedarbojas

Pārbaudiet oriģinālu
Pārbaudiet, vai oriģināls ir pareizi ievietots. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet
Oriģināla novietošana uz skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā
dokumentu padevē (ADF).

Printera pārbaude
Printeris pēc neaktivitātes perioda ir pārtraucis miega režīmu, kas uz īsu brīdi
aizkavē apstrādi. Uzgaidiet, līdz printeris parāda sākuma ekrānu.

Pārbaudiet HP programmatūru
Pārliecinieties, vai printera komplektācijā iekļautā HP programmatūra ir instalēta
pareizi.