Daļa dokumenta netika skenēta vai trūkst teksta

background image

Daļa dokumenta netika skenēta vai trūkst teksta

Pārbaudiet oriģinālu

Pārbaudiet, vai oriģināls ir pareizi ievietots. Lai iegūtu papildu informāciju,
skatiet Oriģināla novietošana uz skenera stikla un Oriģināla ievietošana
automātiskajā dokumentu padevē (ADF).

Ja skenējāt dokumentu no automātiskās dokumentu padeves, mēģiniet skenēt
dokumentu tieši no skenera stikla. Papildinformāciju skatiet sadaļā Oriģināla
novietošana uz skenera stikla.

Krāsains fons var likt priekšplānā esošiem attēliem saplūst ar fonu. Pielāgojiet
iestatījumus, pirms skenējat oriģinālu, vai uzlabot attēlu, kad oriģināls jau ir
ieskenēts.

Pārbaudiet iestatījumus

Izmantojamo materiālu formātam jābūt pietiekami lielam attiecībā pret oriģinālu,
kuru skenējat.

Ja izmantojat HP printera programmatūru, iespējams, tās noklusējuma
iestatījumi liek automātiski veikt noteiktu uzdevumu, kas nav tas uzdevums,
kuru jūs mēģināt izpildīt. Instrukcijas rekvizītu mainīšanai skatiet HP printera
programmatūras ekrāna palīdzībā.

8. nodaļa

106

Problēmu risināšana