Problēmu atrisināšana, izmantojot tīmekļa pakalpojumus

background image

Problēmu atrisināšana, izmantojot tīmekļa pakalpojumus
un HP vietnes

Šajā sadaļā sniegti risinājumi izplatītām problēmām, izmantojot tīmekļa pakalpojumus
un HP vietnes.

Problēmu atrisināšana, izmantojot tīmekļa pakalpojumus

Problēmu atrisināšana, izmantojot HP vietnes

Problēmu atrisināšana, izmantojot tīmekļa pakalpojumus

Ja rodas problēmas, izmantojot tīmekļa pakalpojumus, piemēram, ePrint un printera
lietojumprogrammas, veiciet šādas pārbaudes:
Pārliecinieties, vai printerim ir savienojums ar internetu, izmantojot bezvadu
savienojumu. (Tīmekļa pakalpojumi nav pieejami savienojumam ar internetu,
izmantojot 3G un 4G tīklus.)

Piezīme. Šīs tīmekļa funkcijas nevar izmantot, ja printera savienojums ir izveidots,
izmantojot USB kabeli.

Pārliecinieties, vai printerī ir instalēti jaunākie produkta atjauninājumi.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Printera atjaunināšana.

Pārliecinieties, vai printerī ir iespējoti tīmekļa pakalpojumi. Papildinformāciju skatiet
sadaļā Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot printera vadības paneli.

Pārliecinieties, vai tīkla centrmezgls, komutators vai maršrutētājs ir ieslēgts un
darbojas pareizi.

Ja pievienojat printeri, izmantojot bezvadu savienojumu, pārliecinieties, vai
bezvadu tīkls darbojas pareizi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Bezvadu problēmu
atrisināšana.

Ja lietojat pakalpojumu HP ePrint, veiciet šādas pārbaudes:

Pārliecinieties, vai printera e-pasta adrese ir pareiza.

Pārliecinieties, vai printera e-pasta adrese ir vienīgā adrese, kas norādīta e-
pasta ziņojuma rindā "To" (Adresāts). Ja rindā "To" (Adresāts) ir norādītas citas
e-pasta adreses, nosūtītie pielikumi, iespējams, netiks izdrukāti.

Pārliecinieties, vai sūtāt dokumentus, kas atbilst HP ePrint prasībām.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Tīmekļa pakalpojumu specifikācijas.

Ja tīkls izmanto starpniekservera iestatījumus, veidojot savienojumu ar internetu,
pārliecinieties, vai ievadītie starpniekservera iestatījumi ir derīgi:

Pārbaudiet izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas (piemēram, Internet
Explorer, Firefox vai Safari) iestatījumus.

Veiciet pārbaudi pie IT administratora vai personas, kas iestata ugunsmūri.
Ja ugunsmūra lietotie starpniekservera iestatījumi ir mainīti, šos iestatījumus
nepieciešams atjaunināt arī printera vadības panelī. Ja šie iestatījumi netiks
atjaunināti, nevarēsiet lietot tīmekļa pakalpojumus.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot
printera vadības paneli.

Problēmu atrisināšana, izmantojot tīmekļa pakalpojumus un HP vietnes

125

background image

Padoms Lai iegūtu papildu palīdzību tīmekļa pakalpojumu iestatīšanā un
lietošanā, apmeklējiet ePrintCenter vietni www.eprintcenter.com.