Problēmu atrisināšana, izmantojot HP vietnes

background image

Problēmu atrisināšana, izmantojot HP vietnes

Ja radušās problēmas, datorā izmantojot HP vietnes, veiciet šādas pārbaudes:

Pārliecinieties, vai datoram, kuru izmantojat, ir interneta savienojums.

Pārbaudiet, vai tīmekļa pārlūkprogramma atbilst minimālajām sistēmas prasībām.
Papildinformāciju skatiet sadaļā HP vietnes specifikācijas.

Ja jūsu tīmekļa pārlūkprogramma izmanto starpniekservera iestatījumus, lai
izveidotu savienojumu ar internetu, mēģiniet tos izslēgt. Papildinformāciju skatiet
tīmekļa pārlūkprogrammas dokumentācijā.