Printeris rada neparastus trokšņus

background image

Printeris rada neparastus trokšņus

Iespējams, ka no printera dzirdēsit neierastus trokšņus. Tās ir apkopes skaņas, kad
printeris veic automātiskās apkopes funkcijas, lai uzturētu drukas galviņas darba
stāvoklī.

Piezīme. Lai novērstu potenciālus printera bojājumus:
neizslēdziet printeri, kad tas veic apkopi. Ja izslēdzat printeri, pagaidiet, kamēr
printeris pilnībā pārtrauc darbību, pirms izslēgt, izmantojot pogu (Barošana).
Papildinformāciju skatiet sadaļā Printera izslēgšana.
Nodrošiniet, lai būtu ievietotas visas tintes kasetnes. Ja trūkst kāda no tintes
kasetnēm, printeris veiks papildu apkopi, lai aizsargātu drukas galviņas.