Printeris nereaģē (neko nevar izdrukāt)

background image

Printeris nereaģē (neko nevar izdrukāt)

Printeris drukā lēni

Lapa ir tukša vai daļēji apdrukāta

Lapā kaut kā trūkst vai nav pareizi

Nepareizs teksta vai attēlu izvietojums

Printeris negaidot izslēdzas

Pārbaudiet strāvas padevi un savienojumus
Pārbaudiet, vai printera strāvas vads ir cieši pievienots funkcionējošai strāvas
kontaktligzdai. Sprieguma prasības skatiet sadaļā Elektropadeves tehniskie paramatri.

Printeris rada neparastus trokšņus

Iespējams, ka no printera dzirdēsit neierastus trokšņus. Tās ir apkopes skaņas, kad
printeris veic automātiskās apkopes funkcijas, lai uzturētu drukas galviņas darba
stāvoklī.

Piezīme. Lai novērstu potenciālus printera bojājumus:
neizslēdziet printeri, kad tas veic apkopi. Ja izslēdzat printeri, pagaidiet, kamēr
printeris pilnībā pārtrauc darbību, pirms izslēgt, izmantojot pogu (Barošana).
Papildinformāciju skatiet sadaļā Printera izslēgšana.
Nodrošiniet, lai būtu ievietotas visas tintes kasetnes. Ja trūkst kāda no tintes
kasetnēm, printeris veiks papildu apkopi, lai aizsargātu drukas galviņas.

Neizdodas veikt izlīdzināšanu

Ja neizdodas veikt izlīdzināšanu, pārliecinieties, vai ievades teknē ir ievietots nelietots
parasts baltais papīrs. Ja ievades teknē ir ievietots krāsu papīrs, tintes kasetņu
izlīdzināšana neizdosies.
Ja izlīdzināšana atkārtoti neizdodas, iespējams, ir jātīra drukas galviņa vai ir bojāts
sensors. Lai notīrītu drukas galviņu, skatiet sadaļu Drukas galviņas tīrīšana.
Ja drukas galviņas notīrīšana neatrisina problēmu, sazinieties ar HP atbalsta dienestu.
Atveriet vietni www.hp.com/go/customercare. Šajā vietnē sniegta informācija un
utilītas, kas var palīdzēt labot daudzas izplatītas printera problēmas. Lai saņemtu
tehnisko palīdzību, atlasiet savu valsti/reģionu (ja tiek pieprasīts) un pēc tam
noklikšķiniet uz Contact HP (Sazināties ar HP).

Printeris nereaģē (neko nevar izdrukāt)

Drukas rindā stāv uz vietas drukas darbi
Atveriet drukas rindu, atceliet visus dokumentus, un tad atsāknējiet datoru. Mēģiniet
drukāt pēc datora atsāknēšanas. Papildinformāciju meklējiet operētājsistēmas
palīdzībā.

Pārbaudiet printera iestatīšanu.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Vispārīgi padomi un resursi problēmu novēršanai.

Printera problēmu risināšana

89

background image

Pārbaudiet HP programmatūras instalāciju
Ja printeris drukāšanas laikā tiek izslēgts, datora ekrānā vajadzētu parādīties
brīdinājuma ziņojumam; pretējā gadījumā, iespējams, printera komplektā iekļautā HP
programmatūra nav instalēta pareizi. Lai novērstu šo problēmu, pilnībā atinstalējiet HP
programmatūru un tad instalējiet HP programmatūru no jauna. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā HP programmatūras atinstalēšana un atkārtota instalēšana.

Pārbaudiet kabeļu savienojumus

Abiem USB kabeļa galiem jābūt stingri pievienotiem.

Ja printeris ir pievienots tīklam, veiciet šādas pārbaudes:

Pārbaudiet indikatoru Link (Savienojums) printera aizmugurē.

Pārbaudiet, vai printera pievienošanai neizmantojat tālruņa kabeli.

Pārbaudiet, vai datorā ir instalēta personiskā ugunsmūra programmatūra
Personiskais programmatūras ugunsmūris ir drošības programma, kas aizsargā datoru
pret ielaušanos. Taču ugunsmūris var bloķēt sakarus starp datoru un printeri. Ja
printerim rodas sakaru problēma, mēģiniet uz laiku deaktivizēt ugunsmūri. Ja problēmu
neizdodas novērst, ugunsmūris nav sakaru problēmas cēlonis. No jauna aktivizējiet
ugunsmūri.