Printeris negaidot izslēdzas

background image

Printeris negaidot izslēdzas

Pārbaudiet strāvas padevi un savienojumus
Pārbaudiet, vai printera strāvas vads ir cieši pievienots funkcionējošai strāvas
kontaktligzdai. Sprieguma prasības skatiet sadaļā Elektropadeves tehniskie paramatri.