Printeris drukā lēni

background image

Printeris drukā lēni

Ja printeris drukā ļoti lēni, izmēģiniet tālāk minētos risinājumus.

1. risinājums: Izmantojiet zemākas kvalitātes iestatījumu

2. risinājums: Pārbaudiet tintes līmeni

3. risinājums: Sazināties ar HP klientu atbalsta dienestu

1. risinājums: Izmantojiet zemākas kvalitātes iestatījumu

Risinājums: Pārbaudiet drukas kvalitātes iestatījumu. Iestatījumi Best
(Augstākā) un Maximum dpi (Maksimālā izšķirtspēja) nodrošina visaugstāko
kvalitāti, taču ir lēnāki nekā Normal (Standarta) vai Draft (Melnraksts). Iestatījums
Draft (Melnraksts) nodrošina vislielāko drukāšanas ātrumu.
Iemesls: Bija iestatīta augsta drukas kvalitāte.
Ja ar šo problēma netiek novērsta, izmēģiniet nākamo risinājumu.

2. risinājums: Pārbaudiet tintes līmeni

Risinājums: Pārbaudiet aptuvenos tintes līmeņus tintes kasetnēs.

Piezīme. Tintes līmeņa paziņojumi un indikatori ir paredzēti tikai plānošanai.
Kad tiek parādīts ziņojums par zemu tintes līmeni, apsveriet rezerves kasetnes
sagatavošanu, lai izvairītos no iespējamas drukas darbu kavēšanās. Kamēr nav
attiecīgā paziņojuma, tintes kasetnes nav jāmaina.

8. nodaļa

90

Problēmu risināšana

background image

Piezīme. Printeris var darboties, ja vienā vai vairākās kasetnēs ir beigusies
tinte. Tomēr drukājot ar kasetnēm bez tintes, samazinās printera ātrums un tiek
ietekmēta izdrukāto dokumentu kvalitāte. Ja izlietojusies melnās tintes kasetne,
melnās krāsas nav tik tumšas. Ja izlietojusies krāsu kasetne, izdrukas ir
pelēktoņos. Ja iespējams, nomainiet izlietoto kasetni. Neizņemiet izlietoto
kasetni, pirms neesat sagatavojis jaunu tintes kasetni. Informāciju par jaunu
kasetņu uzstādīšanu skatiet sadaļā Tintes kasetņu nomaiņa.

Uzmanību Kamēr tintes kasetnes netiek bojātas, glabājot tās ārpus printera,
drukas galviņai nav nepieciešams, lai būtu ievietotas visas kasetnes pēc
printera iestatīšanas un tā lietošanas laikā. Ja viens vai vairāki kasetņu sloti ir
tukši ilgāku laiku periodu, tas var izraisīt drukas kvalitātes problēmas un
iespējamu drukas galviņas bojājumu. Ja nesen atstājāt ilgāku laika periodu
kasetni izņemtu no printera un esat pamanījis zemu drukas kvalitāti, veiciet
drukas galviņas tīrīšanu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Drukas galviņas
tīrīšana.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet:
Tintes aptuvenā līmeņa pārbaude
Iemesls: Iespējams, tintes kasetnēs ir nepietiekami daudz tintes. Ja kasetnēs ir
beigusies tinte, printeris darbojas lēnāk.
Ja ar šo problēma netiek novērsta, izmēģiniet nākamo risinājumu.

3. risinājums: Sazināties ar HP klientu atbalsta dienestu

Risinājums: Sazinieties ar HP klientu atbalsta dienestu, lai pieprasītu servisu.
Dodieties uz: www.hp.com/go/customercare. Šajā vietnē sniegta informācija un
utilītas, kas var palīdzēt labot daudzas izplatītas printera problēmas.
Ja tas tiek prasīts, izvēlieties savu valsti vai reģionu un pēc tam noklikšķiniet uz
Contact HP (Sazināties ar HP), lai iegūtu informāciju par sazināšanos ar tehniskā
atbalsta dienestu.
Iemesls: Bija radusies problēma ar printeri.