Nepareizs teksta vai attēlu izvietojums

background image

Nepareizs teksta vai attēlu izvietojums

Pārbaudiet, kā tiek padoti apdrukājamie materiāli
Apdrukājamo materiālu platuma un garuma vadotnēm cieši jāpieguļ materiālu
kaudzītes malām, turklāt tekni nedrīkst pārslogot. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Apdrukājamo materiālu ievietošana.

8. nodaļa

92

Problēmu risināšana

background image

Pārbaudiet apdrukājamo materiālu formātu

Lapas saturs var tikt apgriezts, ja dokumenta formāts ir lielāks par apdrukājamo
materiālu formātu.

Printera draiverī izvēlētajam apdrukājamo materiālu formātam jāatbilst teknē
ievietoto apdrukājamo materiālu formātam.

Pārbaudiet piemaļu iestatījumus
Lietojumprogrammā izvēlētajam apdrukājamo materiālu formātam un lappuses
orientācijai jāatbilst iestatījumiem printera draiverī. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Minimālo piemaļu iestatīšana.

Pārbaudiet lapas orientācijas iestatījumu
Pārbaudiet, vai lietojumprogrammā izvēlētais apdrukājamo materiālu formāts un
lappuses orientācija atbilst iestatījumiem printera draiverī. Papildinformāciju skatiet
sadaļā Drukāšana.

Pārbaudiet printera atrašanās vietu un USB kabeļa garumu
Stiprs elektromagnētiskais lauks (kādu, piemēram, rada USB kabeļi) dažreiz izdrukās
var radīt nelielas deformācijas. Pārvietojiet printeri tālāk no elektromagnētiskā lauka
avota. Lai minimizētu šāda elektromagnētiskā lauka efektu, tāpat ir ieteicams izmantot
USB kabeli, kas ir īsāks par trim metriem (9,8 pēdām).
Ja iepriekš minētie risinājumi nedod rezultātu, iespējams, problēmu rada
lietojumprogramma, kas nevar pareizi interpretēt drukas iestatījumus. Pārbaudiet, vai
programmatūras konfliktu apraksti nav iekļauti informācijā par laidienu, skatiet
lietojumprogrammas dokumentāciju vai sazinieties ar programmatūras ražotāju, lai
saņemtu specifisku palīdzību.

Padoms Ja izmantojat datoru, kurā darbojas sistēma Windows, varat apmeklēt
HP tiešsaistes atbalsta vietni www.hp.com/go/customercare. Šajā vietnē sniegta
informācija un utilītas, kas var palīdzēt labot daudzas izplatītas printera problēmas.