Lapā kaut kā trūkst vai nav pareizi

background image

Lapā kaut kā trūkst vai nav pareizi

Pārbaudiet drukas kvalitātes diagnostikas lapu
Izdrukājiet drukas kvalitātes diagnostikas lapu, tā palīdz izlemt, vai drukas kvalitātes
uzlabošanai jāizmanto apkopes rīki. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Printera statusa
atskaites skaidrojums.

Pārbaudiet piemaļu iestatījumus
Pārliecinieties, vai dokumenta piemaļu iestatījumi nepārsniedz printera apdrukājamā
laukuma lielumu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Minimālo piemaļu iestatīšana.

Pārbaudiet krāsu drukas iestatījumus
Printera draiverī nedrīkst būt atzīmēta izvēles rūtiņa Print in Grayscale (Drukāt
pelēktoņos).

Pārbaudiet printera atrašanās vietu un USB kabeļa garumu
Stiprs elektromagnētiskais lauks (kādu, piemēram, rada USB kabeļi) dažreiz izdrukās
var radīt nelielas deformācijas. Pārvietojiet printeri tālāk no elektromagnētiskā lauka
avota. Lai minimizētu šāda elektromagnētiskā lauka efektu, tāpat ir ieteicams izmantot
USB kabeli, kas ir īsāks par trim metriem (9,8 pēdām).

Papīra izmēru pārbaude
Pārliecinieties, vai atlasītie papīra izmēri atbilst ievietotā papīra izmēriem.