Lapa ir tukša vai daļēji apdrukāta

background image

Lapa ir tukša vai daļēji apdrukāta

Drukas galviņas tīrīšana
Veiciet drukas galviņas tīrīšanu. Ja printeris netika pareizi izslēgts, iespējams, ir
jānotīra drukas galviņa.

Piezīme. Nepareizi izslēdzot printeri, var rasties drukas kvalitātes problēmas,
piemēram, tukšas vai daļēji apdrukātas lapas. Drukas galviņu tīrīšana var atrisināt
šīs problēmas, bet pareiza printera izslēgšana novērsīs to rašanos. Vienmēr
izslēdziet printeri, nospiežot printera (strāvas poga). Pirms atvienojat strāvas
vadu vai izslēdzat pagarinātāju, pagaidiet, kamēr nodziest (strāvas poga)
indikators.

Printera problēmu risināšana

91

background image

Pārbaudiet apdrukājamo materiālu iestatījumus

Pārbaudiet, vai, izmantojot printera draiveri, teknēs ievietotajiem materiāliem esat
norādījis pareizos drukas kvalitātes iestatījumus.

Printera draiverī izvēlētajiem lapas iestatījumiem jāatbilst teknē ievietoto
apdrukājamo materiālu formātam.

Tiek uztvertas vairākas lapas
Plašāku informāciju par papīra padeves problēmām skatiet sadaļā Papīra padeves
problēmu novēršana.

Failā ir tukša lapa
Gādājiet, lai failā nebūtu tukšu lapu.