Papīra padeves problēmu novēršana

background image

Papīra padeves problēmu novēršana

Padoms Varat apmeklēt HP tiešsaistes atbalsta vietni www.hp.com/go/
customercare, lai iegūtu informāciju un utilītas, kas var palīdzēt labot daudzas
izplatītas printera problēmas.

Apdrukājamie materiāli nav piemēroti printerim vai teknei
Izmantojiet tikai tādu apdrukājamo materiāli, ko atbalsta printeris un izmantotā tekne.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu specifikācija.

Apdrukājamie materiāli netiek uztverti no teknes

Pārliecinieties, vai apdrukājamie materiāli ir ievietoti teknē. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu ievietošana. Izšķirstiet apdrukājamos
materiālus pirms ievietošanas.

Pārbaudiet, vai papīra vadotnes ir uzstādītas tā, kā nosaka teknes marķējums
atbilstošajam apdrukājamo materiālu formātam, ko ievietojat teknē. Pārliecinieties
arī, vai vadotnes pieguļ papīra kaudzītes malām un vai nepiespiežas pārāk cieši.

Teknē ievietotie apdrukājamie materiāli nedrīkst būt izliekti. Atlokiet papīru
liekumam pretējā virzienā.

Apdrukājamie materiāli netiek pareizi izvadīti

Pārliecinieties, vai izvades teknes pagarinājums ir pilnībā izvilkts; pretējā gadījumā
apdrukātās lapas var krist ārā no printera.

Izņemiet no izvades teknes liekās izdrukas. Teknē var ievietot noteiktu skaitu
lokšņu.

Lapas ir sašķiebtas

Pārbaudiet, vai teknē ievietotie apdrukājamie materiāli ir izlīdzināti gar papīra
vadotnēm. Ja nepieciešams, izvelciet teknes no printera un ievietojiet apdrukājamo
materiālu pareizi, pārliecinoties, ka papīra vadotnes ir pareizi izlīdzinātas.

Ievietojiet apdrukājamos materiālus printerī tikai tad, kad tas nedrukā.

Papīra padeves problēmu novēršana

101

background image

Vienlaikus tiek padotas vairākas lapas

Izšķirstiet apdrukājamos materiālus pirms ievietošanas.

Pārbaudiet, vai papīra vadotnes ir uzstādītas tā, kā nosaka teknes marķējums
atbilstošajam apdrukājamo materiālu formātam, ko ievietojat teknē. Pārliecinieties
arī, vai vadotnes pieguļ papīra kaudzītes malām un vai nepiespiežas pārāk cieši.

Teknē nedrīkst būt ievietots par daudz papīra.

Lai panāktu optimālu veiktspēju un produktivitāti, lietojiet HP apdrukājamos
materiālus.