Trūkst dokumentu vai tie ir izbalējuši

background image

Trūkst dokumentu vai tie ir izbalējuši

Pārbaudiet apdrukājamos materiālus
Iespējams, apdrukājamais materiāls neatbilst apdrukājamā materiāla prasībām, ko
noteikusi kompānija Hewlett-Packard (piem. tas ir pārāk mitrs vai raupjš).
Papildinformāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu specifikācija.

Pārbaudiet iestatījumus
Iespējams, trūkstošu vai izbalējušu dokumentu cēlonis ir kvalitātes iestatījums Fast
(Ātri), kas ļauj izveidot melnraksta kvalitātes kopijas. Mainiet iestatījuma vērtību uz
Normal (Standarta) vai Best (Augstākā).

Pārbaudiet oriģinālu

Kopijas precizitāte ir atkarīga no oriģināla kvalitātes un lieluma. Lai pielāgotu
kopiju spilgtumu, izmantojiet izvēlni Copy (Kopēt). Ja oriģināls ir pārāk gaišs,
to, iespējams, nevarēs kompensēt, pat pielāgojot kontrastu.

Krāsains fons var likt priekšplānā esošiem attēliem saplūst ar fonu, vai arī
fonam var parādīties savādāka nokrāsa.

Ja kopējat bezmalu oriģinālu, uzlieciet to uz skenera stikla, nevis automātiskajā
dokumentu padevē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Oriģināla novietošana
uz skenera stikla.

Ja jūs kopējat fotoattēlu, novietojiet to uz skenera stikla kā parādīts ikonā pie
skenera iedobuma.