Tiek samazināts formāts

background image

Tiek samazināts formāts

Iespējams, printera vadības panelī ir iestatīta samazināšanas/palielināšanas vai
cita kopēšanas funkcija, kas samazina skenēto attēlu. Pārbaudiet kopēšanas darba
iestatījumus, lai pārliecinātos, ka tie ir iestatīti normālam izmēram.

HP programmatūrā ir norādīti iestatījumi, kas samazina ieskenēto attēlu. Ja
nepieciešams, mainiet iestatījumus. Papildinformāciju skatiet HP programmatūras
ekrāna palīdzībā.

Kopēšanas problēmu novēršana

103