Papīra neatbilstība

background image

Papīra neatbilstība

Pārbaudiet iestatījumus
Pārbaudiet, vai ieliktā apdrukas materiāla izmērs atbilst vadības paneļa iestatījumiem.