No ierīces netiek izvadītas kopijas

background image

No ierīces netiek izvadītas kopijas

Kopiju lapas ir tukšas

Trūkst dokumentu vai tie ir izbalējuši

Tiek samazināts formāts

Kopiju kvalitāte ir zema

Ir redzami kopēšanas defekti

Printeris apdrukā pusi lapas un tad izstumj papīru

Papīra neatbilstība

No ierīces netiek izvadītas kopijas

Pārbaudiet strāvas padevi
Pārliecinieties, vai strāvas vads ir kārtīgi pievienots un printeris ir ieslēgts.

Pārbaudiet printera statusu

Printeris var būt aizņemts ar citu darbu. Pārbaudiet vadības paneļa displeju, vai
tajā nav informācijas par darbu statusu. Pagaidiet, līdz visi apstrādātie darbi ir
pabeigti.

Iespējams, ir iestrēdzis printeris. Pārbaudiet, vai nav iestrēdzis papīrs. Skatiet
sadaļu Iestrēguša papīra izņemšana.

Pārbaudiet teknes
Pārbaudiet, vai ir ievietoti apdrukājamie materiāli. Papildinformāciju skatiet sadaļā
Apdrukājamo materiālu ievietošana.

8. nodaļa

102

Problēmu risināšana