Kopiju lapas ir tukšas

background image

Kopiju lapas ir tukšas

Pārbaudiet apdrukājamos materiālus
Iespējams, apdrukājamais materiāls neatbilst apdrukājamā materiāla prasībām, ko
noteikusi kompānija Hewlett-Packard (piem. tas ir pārāk mitrs vai raupjš).
Papildinformāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu specifikācija.

Pārbaudiet iestatījumus
Iespējams, kontrasts ir iestatīts pārāk gaišs. Printera vadības panelī pieskarieties
Copy (Kopēt), Lighter / Darker (Gaišāks/tumšāks) un tad izmantojiet bultiņas, lai
izveidotu tumšāka kopijas.

Pārbaudiet teknes
Ja jūs kopējat no automātiskās dokumentu padeves (ADF), pārliecinieties, ka
oriģināli ir ievietoti pareizi. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Oriģināla ievietošana
automātiskajā dokumentu padevē (ADF).