Kopiju kvalitāte ir zema

background image

Kopiju kvalitāte ir zema

Veiciet šādas darbības, lai uzlabotu kopēšanas kvalitāti:

Izmantojiet kvalitatīvus oriģinālus.

Ievietojiet apdrukājamo materiālu pareizi. Ja apdrukājamais materiāls tiek
ievietots nepareizi, tas var sašķiebties, padarot attēlus izplūdušus.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu specifikācija.

Lai aizsargātu oriģinālus, izmantojiet vai izveidojiet nesējloksni.

Printera pārbaude

Iespējams, skenera vāks nav kārtīgi aizvērts.

Iespējams, skenera stikls vai vāka pamatne ir jātīra. Papildinformāciju skatiet
sadaļā Printera apkope.

Iespējams ir jāiztīra automātiskā dokumentu padeve (ADF). Papildinformāciju
skatiet sadaļā Printera apkope.

Drukājiet drukas kvalitātes diagnostikas lapu un izpildiet lapā norādītās instrukcijas,
lai atrisinātu sliktas kvalitātes kopēšanas problēmas. Papildinformāciju skatiet
sadaļā Drukas kvalitātes problēmu novēršana.