Ir redzami kopēšanas defekti

background image

Ir redzami kopēšanas defekti

Vertikālas baltas vai izbalējušas svītras
Iespējams, apdrukājamais materiāls neatbilst apdrukājamā materiāla prasībām, ko
noteikusi kompānija Hewlett-Packard (piem. tas ir pārāk mitrs vai raupjš).
Papildinformāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu specifikācija.

Pārāk gaišas vai tumšas
Regulējiet kontrastu un kopēšanas kvalitātes iestatījumus.

Nevēlamas līnijas
Iespējams, jātīra skenera stikls, vāka pamatne vai rāmis. Papildinformāciju skatiet
sadaļā Printera apkope.

Melni punkti vai svītras
Iespējams, uz skenera stikla vai vāka pamatnes ir nokļuvusi tinte, līme, korekcijas
šķidrums vai cita nevēlama viela. Mēģiniet iztīrīt printeri. Papildinformāciju skatiet
sadaļā Printera apkope.

Kopija ir slīpa vai sašķiebta
Ja jūs lietojat automātisko dokumentu padevi (ADF), pārbaudiet vai:

Pārbaudiet, vai automātiskās dokumentu padeves ievades tekne nav pārāk
pilna.

Pārbaudiet, vai automātiskās dokumentu padeves platuma vadotnes cieši
pieguļ apdrukājamo materiālu malām.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu
padevē (ADF).

Neskaidrs teksts

Regulējiet kontrastu un kopēšanas kvalitātes iestatījumus.

Noklusētais uzlabojumu iestatījums var neatbilst konkrētajam darbam.
Pārbaudiet iestatījumu un, ja nepieciešams, mainiet to, lai uzlabotu tekstu vai
foto. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Kopēšanas iestatījumu mainīšana.

8. nodaļa

104

Problēmu risināšana

background image

Nepilnīgi aizkrāsots teksts vai attēli
Regulējiet kontrastu un kopēšanas kvalitātes iestatījumus.

Liels, melns teksts izskatās notraipīts (nelīdzens)
Noklusētais uzlabojumu iestatījums var neatbilst konkrētajam darbam. Pārbaudiet
iestatījumu un, ja nepieciešams, mainiet to, lai uzlabotu tekstu vai foto. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Kopēšanas iestatījumu mainīšana.

Horizontālas graudainas vai baltas joslas gaiši pelēkas vai vidēji pelēkas
krāsas laukumos
Noklusētais uzlabojumu iestatījums var neatbilst konkrētajam darbam. Pārbaudiet
iestatījumu un, ja nepieciešams, mainiet to, lai uzlabotu tekstu vai foto. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Kopēšanas iestatījumu mainīšana.