Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas

background image

Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas

Lai novērstu papīra iestrēgšanu, ievērojiet šos norādījumus:

No izejas paplātes regulāri noņemiet izdrukāto papīru.

Pārbaudiet, vai drukājat uz materiāliem, kas nav saburzīti, salocīti vai bojāti.

Novērsiet papīra salocīšanos vai saburzīšanos, uzglabājot neizmantoto papīru
aiztaisāmā maisā.

Nelietojiet printerī pārāk biezu vai pārāk plānu papīru.

Pārbaudiet, vai apdrukājamie materiāli teknēs ir pareizi ievietoti un vai teknes nav
pārāk pilnas. Plašāku informāciju skatiet Apdrukājamo materiālu ievietošana.

Nepieciešams nodrošināt, lai padevē papīrs būtu horizontālā stāvoklī un tā malas
nebūtu uzlocījušās vai ieplēstas.

Neievietojiet pārāk daudz papīra dokumentu padeves teknē. Informāciju par
maksimālo automātiskajā dokumentu padevē ievietojamo lokšņu daudzumu skatiet
Apdrukājamo materiālu specifikācija.

Vienā padevē nav atļauts ievietot dažāda veida un formāta papīru; visam papīram
papīra kaudzē, kas atrodas padevē, ir jābūt viena veida un formāta.

Noregulējiet papīra platuma vadotnes ievades teknē, lai tās cieši piegultu visam
papīram. Pārliecinieties, vai papīra platuma vadotnes nav salocījušas papīru
ievades teknē.

Neiespiediet papīru pārāk dziļi padevē.

Izmantojiet papīra veidus, kas ieteikti lietošanai printerī. Papildinformāciju skatiet
sadaļā Apdrukājamo materiālu specifikācija.

Ja printerī ir palicis maz papīra, ļaujiet, lai tiek izlietots viss papīrs, un pēc tam
ievietojiet papīru. Nemēģiniet ievietot papīru brīdī, kad printeris veic loksnes
paņemšanu.

Pārliecinieties, vai printeris ir tīrs. Plašāku informāciju skatiet Printera apkope.

8. nodaļa

142

Problēmu risināšana