Iestrēguša papīra izņemšana

background image

Iestrēguša papīra izņemšana

Reizēm gadās, ka drukas darba laikā apdrukājamie materiāli iestrēgst.
Šajā nodaļā iekļautas šādas tēmas:

Iestrēguša papīra izņemšana

Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas

Iestrēguša papīra izņemšana

Papīrs var iestrēgt vai nu printera iekšpusē, vai arī automātiskajā dokumentu padevē.

Uzmanību Lai novērstu drukas galviņas iespējamos bojājumus, pēc iespējas
drīzāk izņemiet iesprūdušo papīru.

Padoms Sliktas drukas kvalitātes gadījumā iztīriet drukas galviņu.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Drukas galviņas tīrīšana.

Lai izņemtu iestrēgušu papīru, veiciet šīs darbības.

Iestrēguša papīra izņemšana

139

background image

Lai likvidētu iestrēgumu printera iekšpusē
1.
Izņemiet no izvades teknes visas izdrukas.

Uzmanību Mēģinot izņemt iestrēgušu papīru no printera priekšpuses, var
sabojāt drukāšanas mehānismu. Vienmēr piekļūstiet iestrēgušam papīram un to
izņemiet, noņemot aizmugurējo piekļuves paneli.

2. Pārbaudiet aizmugurējo noņemamo paneli.

a. Pastumiet aizmugurējā piekļuves paneļa kreiso galu un pavirziet pa labi, un pēc

tam pavelciet aizmugurējo piekļuves paneli savā virzienā.

1

2

b. Atrodiet visus printerī iestrēgušos apdrukājamos materiālus, satveriet tos ar

abām rokām un velciet uz savu pusi.

Uzmanību Ja, velkot papīru ārā no rullīšiem, tas saplīst, pārliecinieties, vai
uz rullīšiem un ritenīšiem printera iekšpusē nav palikuši papīra gabaliņi. Ja
neizņemsit visus papīra gabaliņus no printera, visticamāk papīra iestrēgumi
radīsies no jauna.

c. Uzlieciet aizmugurējo piekļuves paneli, līdz tas fiksējas vietā.

3. Pārbaudiet printera priekšpusi.

a. Atveriet tintes kasetņu piekļuves vāku.
b. Ja printerī ir palicis papīrs, pārliecinieties, vai kasetņu turētājs ir pārvietojies uz

printera labo pusi, atbrīvojiet visas papīra atliekas vai saburzītos apdrukājamos
materiālus un izvelciet tos virzienā uz sevi caur printera priekšpusi.

8. nodaļa

140

Problēmu risināšana

background image

c. Pārvietojiet kasetņu turētāju pa kreisi, atrodiet printerī iestrēgušos materiālus

kasetņu turētāja labajā pusē, atbrīvojiet visas papīra atliekas vai saburzītos
apdrukājamos materiālus un izvelciet tos virzienā uz sevi caur printera
priekšpusi.

Brīdinājums Nelieciet rokas printerī, kad tas ir ieslēgts un kasetņu turētājs ir
iestrēdzis. Kad tiek atvērtas tintes kasetņu nodalījuma piekļuves durvis, kasetņu
turētājam jāatgriežas savā vietā printera labajā pusē. Ja tas nepārvietojas pa
labi, izslēdziet printeri, pirms izņemat iestrēgušo papīru.

4. Pēc iestrēgušo materiālu izņemšanas aizveriet visus vākus, ieslēdziet printeri (ja

pirms tam to izslēdzāt) un nosūtiet drukas darbu vēlreiz.

Lai izņemtu automātiskajā dokumentu padevē iestrēgušu papīru
1.
Paceliet automātiskās dokumentu padeves vāku.

2. Paceliet automātiskās dokumentu padeves priekšējā malā esošo izcilni.

Iestrēguša papīra izņemšana

141

background image

3. Uzmanīgi izvelciet papīru no veltnīšiem.

Uzmanību Ja, velkot papīru ārā no rullīšiem, tas saplīst, pārliecinieties, vai uz
rullīšiem un ritenīšiem printera iekšpusē nav palikuši papīra gabaliņi. Ja
neizņemsit visus papīra gabaliņus no printera, visticamāk papīra iestrēgumi
radīsies no jauna.

4. Aizveriet automātiskās dokumentu padeves vāku, nospiežot to uz leju, līdz tas

nofiksējas savā vietā.