Pirms zvanāt

background image

Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Pirms zvanāt

Telefoniskā atbalsta periods

Telefoniskā atbalsta numuri

Pēc telefoniskā atbalsta perioda

Pirms zvanāt
Zvaniet HP klientu atbalsta dienestam, kad atrodaties pie datora un printera. Esiet
gatavs sniegt šādu informāciju:

Modeļa numurs (plašāku informāciju skatiet sadaļā Printera modeļa numura
atrašana).

Sērijas numurs (norādīts printera aizmugurē vai apakšpusē).

HP atbalsts

85

background image

Ziņojumi, kas tiek parādīti konkrētā problēmsituācijā.

Atbildes un šādiem jautājumiem:

Vai šāda situācija ir radusies jau agrāk?

Vai varat šo situāciju apzināti atkārtot?

Vai aptuvenā problēmas rašanās laikā jūsu datorā nav tikusi uzstādīta jauna
aparatūra vai programmatūra?

Vai pirms šīs problēmas bija kādi īpaši notikumi (piemēram, pērkona negaiss
vai printera pārvietošana)?

Telefoniskā atbalsta periods
Viena gada tālruņa līnijas atbalsts ir pieejams Ziemeļamerikai, Klusā okeāna Āzijas
daļai un Latīņamerikai (tai skaitā Meksikai).

Telefoniskā atbalsta numuri
HP daudzviet garantijas termiņa laikā nodrošina bezmaksas telefonisku atbalstu.
Tomēr iespējams, ka daži atbalsta dienesta tālruņi nav bezmaksas.

8. nodaļa

86

Problēmu risināšana