HP telefoniskais atbalsts

background image

HP telefoniskais atbalsts

Šeit norādītie atbalsta dienesta tālruņu numuri un ar tiem saistītās izmaksas ir spēkā
šīs rokasgrāmatas izdošanas laikā un attiecas tikai uz zvaniem, kas veikti, izmantojot
virszemes tālruņa sakarus. Mobilajām sarunām, iespējams, ir spēkā citi tarifi.
Jaunāko HP atbalsta dienesta tālruņa numuru sarakstu un informāciju par zvanīšanas
izmaksām skatiet vietnē www.hp.com/go/customercare.
Garantijas perioda laikā varat saņemt palīdzību no HP klientu apkalpošanas centra.

Piezīme. HP nesniedz telefonisko atbalstu drukāšanai sistēmā Linux. Visu veidu
atbalst tiek sniegts tiešsaistē, šajā vietnē: https://launchpad.net/hplip. Noklikšķiniet
uz pogas Ask a question (Uzdot jautājumu), lai sāktu atbalsta procesu.
HPLIP vietnē netiek sniegts atbalsts sistēmai Windows vai Mac OS X. Ja
izmantojat šīs operētājsistēmas, apmeklējiet vietni www.hp.com/go/customercare.